Meer favoriet, meest favoriet / favoriet

Meer favoriet, meest favoriet / favoriet

Vraag

Kun je spreken van mijn meest favoriete gerecht?

Antwoord

Ja, naast mijn favoriete gerecht is ook mijn meest favoriete gerecht mogelijk.

Toelichting

Favoriet betekent ‘meest geliefd, lievelings-‘. In de betekenis van het woord ligt dus vaak al een overtreffende trap besloten, zodat mijn favoriete gerecht meestal zal volstaan. Maar favoriet kan ook in minder absolute zin worden gebruikt, in de (afgezwakte) betekenis ‘geliefkoosd, zeer geliefd’. De vergrotende trap is in dat geval meer favoriet en de overtreffende trap meest favoriet.

(1) Ik heb diverse favoriete gerechten, maar dit is mijn meest favoriete gerecht.

(2) Voor haar is nog altijd geen schrijver meer favoriet dan Hermans.

De vormen favorieter en favorietst komen ook wel voor, maar zijn weinig gangbaar.

Ook van vergelijkbare woorden als ideaal, perfect en volmaakt kan in de afgezwakte betekenis de vergrotende of de overtreffende trap voorkomen.

(3) Twee weken aan het strand is voor mij de meest ideale vakantie.

(4) Haar minnaar bleek nog perfecter dan ze al dacht.

(5) Deze schrijver, die zijn eigen leven als zijn volmaaktste kunstwerk beschouwde, won nooit een prijs.

Zie ook

Omschreven trappen van vergelijking (algemeen)

Uniek, unieker, uniekst
Zo optimaal mogelijk / optimaal / zo goed mogelijk

Naslagwerken

ANS (1997), p. 385-386 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Grote Van Dale (2005)

bijvoeglijk naamwoord,correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,trappen van vergelijking,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1544
j
bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,stijl,trappen_vergelijking
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordvorm
Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:trappen_vergelijking
27 September 2011
25 May 2016