Mee ondertekenen / meeondertekenen

Mee ondertekenen / meeondertekenen

Vraag

Is mee ondertekenen correct in een zin als De partijen hebben mee het verdrag ondertekend?

Antwoord

De partijen hebben mee het verdrag ondertekend is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn De partijen hebben het verdrag meeondertekend en De partijen hebben het verdrag mee ondertekend.

Toelichting

Mee kan deel uitmaken van een scheidbaar samengesteld werkwoord, zoals meebepalen, meebeslissen, meebetalen, meediscussiëren, meefeesten, meeondertekenen, meezoeken, meetrainen enzovoort.

(1a) Hij wilde tijdens het debat meediscussiëren.

(2a) Het is van belang dat iedereen meezoekt.

Als het samengesteld werkwoord een persoonsvorm is in de hoofdzin en gesplitst wordt, staat het niet-werkwoordelijke deel na de persoonsvorm, eventueel met andere zinsdelen ertussen.

(1b) Hij discussieerde mee tijdens het debat.

(2b) Iedereen zocht de hele zondag mee.

Mee kan ook als bijwoordelijke bepaling gebruikt worden, in de betekenis ‘ook, samen met eerdergenoemde(n)’. In België kan het bijwoord mee meteen na de persoonsvorm staan; in Nederland is dat niet gebruikelijk.

(3) In de jaren tachtig legde ze mee de fundamenten van de bibliotheekdienst. [standaardtaal in België]

(4a) De buurtbewoners verzorgden mee de kerstmarkt in de stadsfeestzaal. [standaardtaal in België]

(5a) Facebook spoort mee vermiste kinderen op. [standaardtaal in België]

Als mee echter direct voor het hoofdwerkwoord staat, is de formulering ook in Nederland niet ongewoon. De b-zinnen hieronder zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

(4b) De buurtbewoners hebben de kerstmarkt in de stadsfeestzaal mee verzorgd.

(5b) Het blijkt dat Facebook vermiste kinderen mee opspoort.

In sommige zinnen kan mee zowel opgevat worden als deel van een samengesteld werkwoord, als een losse bijwoordelijke bepaling zijn, en dus op verschillende plaatsen in de zin staan.

(6a) De VRT wil de taalnorm in Vlaanderen meebepalen.

(6b) De VRT wil mee de taalnorm in Vlaanderen bepalen. [standaardtaal in België]

(6c) De VRT wil de taalnorm in Vlaanderen mee bepalen.

Voor de betekenis maakt het geen noemenswaardig verschil, maar in de uitspraak is er wel een (subtiel) verschil. Vergelijk bijvoorbeeld (6a) en (6c): in het werkwoord meebepalen heeft alleen mee de klemtoon; in de combinatie van het bijwoord mee en het werkwoord bepalen krijgen beide woorden nadruk.

Ook in de volgende zinnen kan het zowel gaan om een samengesteld werkwoord (meediscussiëren) als om een losse bijwoordelijke bepaling (mee).

(7a) Ook jongeren willen graag over de klimaatproblematiek meediscussiëren.

(7b) Ook jongeren willen graag mee over de klimaatproblematiek discussiëren. [standaardtaal in België]

(7c) Ook jongeren willen graag over de klimaatproblematiek mee discussiëren.

In Nederland is in de functie van bijwoordelijke bepaling ook de oudere vorm mede gebruikelijk. Mede betekent net als mee ‘ook’, maar een verschil is dat minder de nadruk ligt op het aspect ‘samen’; mede heeft de bijbetekenis ‘ook, naast iets/iemand anders; onder andere(n)’. Zo wordt in zin (8) de suggestie gewekt dat naast Frankrijk en Duitsland nog meer partijen het verdrag hebben ondertekend, en in zin (9) dat er naast het slechte weer nog meer oorzaken waren voor het afgelasten van de wedstrijd.

(8) Frankrijk en Duitsland hebben het verdrag mede ondertekend.

(9) Mede vanwege het slechte weer ging de wedstrijd niet door.

In België heeft mede een wat formele en ouderwetse bijklank.

Zie ook

Aan het taart eten / taart aan het eten
In moeten kunnen vullen / moeten kunnen invullen

Naslagwerken

ANS: Samenkoppelingen met mee

aaneen of los,bijwoord,correctheid en betekenis,werkwoord,woordvolgorde,spelling,grammatica,woordgebruik


tao_adv (C)
1871
j
aaneen,bijwoord,correctheid,grammatica,spelling,werkwoord,woordgebruik,woordvolgorde
Subrubriek,Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordgroep of zin
Hoofdrubriek:grammatica,spelling,woordgebruik;Subrubriek:aaneen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:woordvolgorde;Woordsoort:bijwoord,werkwoord
06 December 2018
29 May 2019