Vergeten (ik ben / heb het -)

Vergeten (ik ben / heb het -)

Vraag

Wat is juist: Ik ben het vergeten of Ik heb het vergeten?

Antwoord

Beide vervoegingen zijn mogelijk, maar ze zijn niet in alle gevallen door elkaar te gebruiken. Als vergeten betekent ‘niet bij zich hebben’ of ‘er niet aan gedacht hebben om iets te doen’, is zowel hebben als zijn correct. Als het betekent ‘zich niet meer herinneren’, is alleen de vervoeging met zijn correct.

Toelichting

Het werkwoord vergeten kan in de voltooide tijd zowel met zijn als met hebben worden vervoegd. De vervoegingen zijn echter niet in alle gevallen door elkaar te gebruiken.

In veel naslagwerken wordt aangeraden om het werkwoord vergeten met hebben te vervoegen als het betekent ‘niet bij zich hebben’ of ‘er niet aan gedacht hebben om iets te doen’. In de praktijk wordt echter in beide betekenissen zowel hebben als zijn gebruikt. Beide mogelijkheden zijn correct.

(1a) Ze merkte pas in de trein dat ze haar abonnement had vergeten.

(1b) Ze merkte pas in de trein dat ze haar abonnement was vergeten.

(2a) Met deze handige checklist voor op reis kunt u snel nagaan of u niets vergeten hebt.

(2b) Met deze handige checklist voor op reis kunt u snel nagaan of u niets vergeten bent.

(3a) Piet heeft vergeten zijn voetbalschoenen mee te brengen.

(3b) Piet is vergeten zijn voetbalschoenen mee te brengen.

(4a) Ik had vergeten te zeggen dat ik geen vis lust.

(4b) Ik was vergeten te zeggen dat ik geen vis lust.

Als vergeten de betekenis ‘niet meer weten’ of ‘zich niet meer herinneren’ heeft, is alleen de vervoeging met zijn correct.

(5) Alle middelbareschoolkennis ben ik vergeten.

(6) Ze had een tequila te veel op, maar is niets vergeten van wat er gebeurd is.

Zie ook

Vorming van voltooide tijden met hebben / zijn (algemeen)

Gedebuteerd zijn / hebben
Gevolgd (ik ben / heb hem -)
Gewonnen (ik ben / ik heb -)
Opgehouden te bestaan (het heeft / is -)
Verloren (ik ben / heb het -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); ANS (1997), p. 78-79 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Taalwijzer (2000), p. 345; Schrijfwijzer (2012), p. 248; Stijlboek VRT (2003), p. 255; Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009); Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 121

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
849
j
betekenis,correctheid,grammatica,vervoeging,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:vervoeging
01 January 2004
19 April 2017