Hetgeen / wat

Hetgeen / wat

Vraag

Wat is beter: hetgeen gisteren is besloten of wat gisteren is besloten?

Antwoord

Wat gisteren is besloten is neutraal taalgebruik. Hetgeen gisteren is besloten is ook correct, maar dan vooral in een formele context.

Toelichting

Hetgeen en wat zijn allebei betrekkelijke voornaamwoorden. Ze kunnen verwijzen naar een expliciet antecedent. Dat is vaak (een deel van) een zin.

(1a) Dat de regering de pensioenen voor onbepaalde tijd bevriest, hetgeen gisteren is besloten, heeft tot grote verontwaardiging geleid. (formeel)

(1b) Dat de regering de pensioenen voor onbepaalde tijd bevriest, wat gisteren is besloten, heeft tot grote verontwaardiging geleid.

Hetgeen en wat kunnen ook allebei voorkomen met een ingesloten antecedent; ze betekenen dan ‘datgene wat’.

(2a) Hetgeen gisteren is besloten, zal grote gevolgen hebben voor de maatschappelijke verhoudingen. (formeel)

(2b) Wat gisteren is besloten, zal grote gevolgen hebben voor de maatschappelijke verhoudingen.

In formele geschreven taal kan zowel hetgeen als wat gebruikt worden. In minder formele taal heeft wat de voorkeur.

Bijzonderheid

Hetgeen en wat kunnen niet gecombineerd worden. Hetgeen wat is besloten of hetgene wat is besloten is niet juist. Wel correct is datgene wat is besloten.

Zie ook

Dat / wat (alles -)
Dat / wat (het enige -)
Dat / wat (het mooiste -)
Degene (voor zaken)
Wat / dat (het boek -)
Wat / dat (wat heeft Piet – ik niet heb?)
Welke (de regels -)
Welk (de rechtszaak, – proces)

Naslagwerken

ANS (1997), p. 342 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Grammatica geregeld (2010), p. 19; Vraagbaak Nederlands (2005), p. 202

woordkeuze en stijl,voornaamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1546
j
grammatica,stijl,verwijswoorden,voornaamwoord,woordgebruik
Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:stijl,verwijswoorden;Woordsoort:voornaamwoord
27 September 2011
04 May 2017