Leidt / lijdt (het – geen twijfel)

Leidt / lijdt (het – geen twijfel)

Vraag

Wat is juist: Het lijdt geen twijfel of Het leidt geen twijfel?

Antwoord

Juist is Het lijdt geen twijfel.

Toelichting

Het werkwoord lijden betekent onder meer ‘ondervinden, doorstaan’.

(1) Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden.

(2) Voorlopig hoeven we geen honger te lijden.

(3) Jammer genoeg heeft het voorstel schipbreuk geleden.

Daarnaast kan lijden ‘dulden, verdragen, toestaan’ betekenen.

(4) Het lijdt geen twijfel dat er problemen zijn.

(5) Deze zaak kan geen uitstel lijden. (formeel)

(6) Dat kan wel wat lijden.

Het lijdt geen twijfel betekent dus ‘het duldt geen twijfel’, oftewel ’twijfel is niet aan de orde, het staat vast, het is zeker’.

Leiden betekent ‘voeren, (in een bepaalde toestand) brengen’.

(7) De reorganisatie leidt tot grote veranderingen.

(8) Je hebt hem flink om de tuin geleid.

Verder kan leiden worden gebruikt in de betekenis ‘(als leven) doorbrengen’.

(9) Ze leidt een vrolijk leven.

(10) Hun website leidt een sluimerend bestaan.

Zie ook

Ei of ij? (leidraad 2.9)

Brei / brij
Gevlei / gevlij (in het – komen)
Neervleien / neervlijen
Peiler / pijler
Pijl / peil (geen – op te trekken)
Pubertijd / puberteit
Stampei / stampij
Uitwijden / uitweiden
Wijds / weids

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Koenen (2006); Woordenlijst (2015)

correctheid en betekenis,klinkers en tweeklanken,werkwoord,woordgebruik


tao_adv (C)
1473
j
betekenis,klinkers,spelling,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling,woordgebruik;Subrubriek:klinkers;Woord of woordcombinatie:betekenis;Woordsoort:werkwoord
13 October 2010
21 March 2018