Het ga / gaat je goed

Het ga / gaat je goed

Vraag

Wat is juist: Het ga je goed of Het gaat je goed?

Antwoord

Beide zijn mogelijk, maar de zinnen betekenen niet hetzelfde.

Toelichting

Als het een wens betreft, moet de formulering luiden: Het ga je goed. Dat betekent: ‘Ik hoop dat het je goed zal gaan’, ‘Moge het je goed gaan.’ Je is daarbij meewerkend voorwerp. De werkwoordsvorm ga is hier een aanvoegende wijs. De aanvoegende wijs heeft in de derde persoon enkelvoud geen -t als uitgang.

Het gaat je goed is eveneens een correcte zin, maar het is niet meer dan een constatering, met de betekenis ‘Ik zie dat het je goed gaat’. Gaat is dan de derde persoon enkelvoud van de ‘gewone’ vervoeging, de zogeheten aantonende wijs.

Bijzonderheid

De aanvoegende wijs komt in het Nederlands alleen nog voor in een aantal vaste formules. Er kan een wens, aansporing of berusting mee worden uitgedrukt: Het ga je goed, Leve de koningin, Hij ruste in vrede, Men neme drie ons boter, Gelieve gepast te betalen, Het zij zo enzovoort.

Zie ook

Kost wat kost / (het) koste wat (het) kost
Lang leve / leven de jarigen
Moge / mogen al jullie wensen uitkomen

Naslagwerken

ANS (1997), p. 103 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Schrijfwijzer (2005), p. 335; Vraagbaak Nederlands (2005), p. 205

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
1418
j
betekenis,correctheid,grammatica,uitdrukkingen,vervoeging,werkwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:vervoeging
04 May 2009
12 January 2015