Hen / hun (het interesseert -)

Hen / hun (het interesseert -)

Vraag

Is het Het interesseert hen of Het interesseert hun?

Antwoord

Wij adviseren: Het interesseert hen.

Toelichting

De traditionele schoolregel maakt voor het gebruik van hen en hun een onderscheid naargelang van de zinsdeelfunctie: hen als het een lijdend voorwerp betreft en na een voorzetsel, hun in andere gevallen.

Het is niet helemaal met zekerheid uit te maken of bij het werkwoord interesseren al dan niet van een lijdend voorwerp sprake is. Een klassiek proefje om dat uit te maken is omzetting in het passief. Dat is bij interesseren niet of nauwelijks mogelijk met worden, maar wel met het werkwoord raken, in een constructie als de volgende, die de waarde heeft van een passief: Ze raakten daar zeer door geĂ¯nteresseerd. Er is dus wat voor te zeggen om de aanvulling bij interesseren als lijdend voorwerp te beschouwen en dus bij het persoonlijk voornaamwoord de vorm hen te gebruiken.

Zie ook

Hen / hun (algemeen)

Hen / hun (dat maakt – niet uit)
Hen / hun (de laatste maanden zijn – de vreselijkste dingen overkomen)
Hen / hun (het ontgaat -)
Hen / hun (het verbaast -)
Hen / hun (ik heb – gemaild)
Hen / hun (ik heb – op de vingers getikt)
Hen / hun (we zijn – verregaand tegemoetgekomen)
Hen, hun / ze (verwijzing naar personen)

Naslagwerken

ANS (1997), p. 247-248 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Correct Taalgebruik (1997), p. 85; Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 211; Schrijfwijzer (1995), p. 122-123; Taalboek Nederlands (1997), p. 162-163

correctheid en betekenis,voornaamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
399
j
correctheid,grammatica,verwijswoorden,voornaamwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voornaamwoord
01 January 2004
04 December 2018