Havo (het / de)

Havo (het / de)

Vraag

Wat is juist: het havo of de havo?

Antwoord

Zowel het havo als de havo is juist, afhankelijk van de betekenis. Als het om het type onderwijs gaat, is zowel het havo als de havo juist. Gaat het om een school die onderwijs op havoniveau aanbiedt, dan is alleen de havo juist.

Toelichting

Havo betekent ‘hoger algemeen voortgezet onderwijs’ of ‘school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs’. Als het om het type onderwijs gaat, is zowel het havo als de havo correct.

(1a) De minister van Onderwijs stelt wiskunde op het havo verplicht.

(1b) De minister van Onderwijs stelt wiskunde op de havo verplicht.

(2a) Duizenden leerlingen gaan na het behalen van hun vmbo-diploma naar het havo.

(2b) Duizenden leerlingen gaan na het behalen van hun vmbo-diploma naar de havo.

(3a) De commissie adviseert om op het havo minimaal drie uren voor dat vak te reserveren.

(3b) De commissie adviseert om op de havo minimaal drie uren voor dat vak te reserveren.

(4a) Hun oudste gaat binnenkort naar de havo.

(4b) Hun oudste gaat binnenkort naar het havo.

Havo in de betekenis ‘havoschool’, ‘school voor havo-onderwijs’ krijgt altijd het lidwoord de.

(5) Hun dochter gaat naar de havo in het centrum.

(6) Waarschijnlijk wordt de havo hiertegenover gesloopt.

Als onduidelijk is welke betekenis precies bedoeld is of als in één tekst beide betekenissen van havo voorkomen, kan het best het lidwoord de gebruikt worden, omdat dat in beide betekenissen te gebruiken is.

(7) Jan doet de havo binnen een scholengemeenschap en Linda zit op de havo in onze straat.

Zie ook

De of het bij afkortingen (algemeen)
Initiaalwoorden en letterwoorden (leidraad 17.3)

Vwo’er – havoër

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Koenen (2006); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Woordenlijst (2005); Afkortingen (2003); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009); Schrijfwijzer (2005), p. 234; Stijlboek NRC Handelsblad (2000), p. 130; Trouw Schrijfboek (2006); Vraagbaak Nederlands (2005), p. 72

afkortingen,correctheid en betekenis,lidwoord,spelling,woordgebruiktao_adv (C)
1613
j
afkortingen,betekenis,lidwoord
Subrubriek,Woord of woordcombinatie,Woordsoort
Subrubriek:afkortingen;Woord of woordcombinatie:betekenis;Woordsoort:lidwoord
26 November 2012
13 May 2020