Helder / duidelijk

Helder / duidelijk

Vraag

Kunnen helder en duidelijk als synoniemen gebruikt worden?

Antwoord

Ja, helder en duidelijk kunnen allebei gebruikt worden om uit te drukken dat iets gemakkelijk te begrijpen is (bijvoorbeeld een heldere/duidelijke uitleg) of dat iets goed waarneembaar is (bijvoorbeeld een heldere/duidelijke stem).

Toelichting

Helder en duidelijk zijn in sommige betekenissen synoniemen van elkaar. De woorden kunnen allebei de betekenissen ‘gemakkelijk te begrijpen, verstaanbaar’ en ‘goed waarneembaar, goed te onderscheiden’ hebben.

(1) De spreker hield een heldere/duidelijke uiteenzetting.

(2) De toedracht van die zaak is nog niet helemaal helder/duidelijk.

(3) Dank je voor je heldere/duidelijke e-mail.

(4) Ik heb nog altijd geen helder/duidelijk beeld van de situatie.

(5) Ze sprak met heldere/duidelijke stem de menigte toe.

Soms kan er toch sprake zijn van een (subtiel) betekenisverschil, bijvoorbeeld: helder spreken (‘spreken met zuivere, klare stem’) versus duidelijk spreken (‘verstaanbaar spreken’).

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Koenen (2006); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

correctheid en betekenis,bijvoeglijk naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
367
j
betekenis,bijvoeglijk_naamwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord
01 January 2004
28 April 2014