Gij had / hadt

Gij had / hadt

Vraag

Wordt in een zin als Had(t) gij nog iets mede te delen? het werkwoord bij gij met een -t gespeld?

Antwoord

Ja. De persoonsvorm bij gij/ge gaat altijd uit op -t.

Toelichting

Het verschijnsel dat bij de vervoeging van het werkwoord de -t wegvalt als de persoonsvorm voor het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon staat, doet zich alleen voor in de tegenwoordige tijd bij jij/je: je bent – ben je, je komt – kom je, je vindt – vind je. Bij de vorm gij/ge is dat niet het geval: ge zijt – zijt ge, ge komt – komt ge, ge vindt – vindt ge.

Als de persoonsvorm van een onregelmatig werkwoord bij gij/ge in de verleden tijd uitgaat op een -t, valt die bij inversie niet weg: ge waartwaart ge, ge kwaamtkwaamt ge en dus ook ge vondt – vondt ge, ge hadthadt ge.

Bijzonderheid

In bepaalde contexten in de schrijftaal behoort het gebruik van ge/gij tot de verheven stijl. In grote delen van Belgi√ę en in het zuiden van Nederland is ge/gij gangbaar als informele aanspreekvorm in de spreektaal.

Zie ook

Verleden tijd van onregelmatige werkwoorden (Leidraad 11.5)

D / dt (tegenwoordige tijd): u rijd / u rijdt
D / t (tegenwoordige tijd): hij beloofd / hij belooft
D / t (verleden tijd): hij suiste / hij suisde
D / t (voltooid deelwoord): hij is verhuist / hij is verhuisd
Gij kwam / kwaamt
Zoudt / zou u

Naslagwerken

ANS (1997), p. 72 of online via de E-ANS online via de E-ANS, p. 83-84 of online online; Woordenlijst (2015)

d t of dt,werkwoord,spelling


tao_adv (C)
343
j
d_t_dt,spelling,vervoeging,werkwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:d_t_dt;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:vervoeging
01 January 2004
15 June 2016