J. Van den Berg / J. van den Berg

J. Van den Berg / J. van den Berg

Vraag

Schrijven we J. Van den Berg of J. van den Berg?

Antwoord

In Nederland is J. van den Berg de gangbare schrijfwijze. In België wordt de persoonsnaam altijd geschreven zoals op de identiteitskaart is aangegeven; de spelling J. Van den Berg is daar gewoon.

Toelichting

De voornaam of de voorletters staan altijd voor de familienaam. Alleen in alfabetische registers wordt hiervan afgeweken.

Tussen Nederland en België bestaan verschillen in de schrijfwijze van achternamen die met een lidwoord en/of een voorzetsel beginnen. In Nederland worden deze woorden klein geschreven wanneer de voornaam of de voorletters voorafgaan: de heer Jan van den Berg en mevrouw M. de Vries, maar met een hoofdletter als voornaam of voorletters ontbreken: de heer Van den Berg en mevrouw De Vries.

In België geldt een ander gebruik: daar wordt de persoonsnaam altijd geschreven zoals op de identiteitskaart is aangegeven. In de meeste gevallen wordt het voorzetsel of lidwoord met een hoofdletter geschreven, ook wanneer de voornaam of voorletters voorafgaan: de heer J. Van den Broeck en mevrouw M. De Coninck.

Zie ook

Persoonsnamen (Leidraad 16.2)

Alfabetische rangschikking van namen
De Villepin / de Villepin
Dubbele achternaam bij kinderen
Mevrouw Van der Ven-Van Dijk / mevrouw Van der Ven-van Dijk
Th. Jansen / T. Jansen

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

hoofdletter of kleine letter,het juiste voorzetsel,zelfstandig naamwoord,spelling,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
433
j
conventies,hoofdletter,persoonsnamen,spelling,voorzetsel,wetgeving,zelfstandig_naamwoord
Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:conventies,spelling;Subrubriek:hoofdletter,persoonsnamen,wetgeving;Woordsoort:voorzetsel,zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
15 November 2015