Diens / zijn

Diens / zijn

Vraag

Is diens juist in de volgende zin: Er was veel lof voor de heer De Vries en diens beleid?

Antwoord

Diens is niet fout, maar het is een wat formeel woord. Het gebruik ervan kan het best beperkt worden tot zinnen waarin het woord verwarring kan voorkomen over wie bedoeld is. In andere gevallen is zijn het gewone woord: Er was veel lof voor de heer De Vries en zijn beleid.

Toelichting

Diens betekent ‘van hem, van die persoon’. Het kan uitsluitend verwijzen naar mannelijke personen. Diens is een wat formeel woord. Om naar een mannelijke persoon te verwijzen is zijn het gewone woord.

(1a) Ze maakte kennis met de Syrische acteur en zijn cultuur.

(1b) Ze maakte kennis met de Syrische acteur en diens cultuur. (formeel)

In sommige zinnen is zijn dubbelzinnig is omdat er twee mannelijke personen in de zin staan. In zulke zinnen kan diens wel bruikbaar zijn om verwarring te voorkomen.

(2a) De directeur vertelde aan de heer Jansen dat zijn auto beschadigd was.

(3a) Dimitri vroeg aan Steven of zijn moeder inmiddels vertrokken was.

In (2a) kan zijn zowel naar de directeur als naar de heer Jansen verwijzen, in zin (3a) kan zijn naar Dimitri maar ook naar Steven verwijzen. De juiste interpretatie van dit soort zinnen hangt af van de context en van kennis van de wereld. Om verwarring te voorkomen kan diens gebruikt worden om naar de laatstgenoemde mannelijke persoon te verwijzen. In informele spreektaal wordt in plaats van diens ook die z’n gebruikt.

(2b) De directeur vertelde aan de heer Jansen dat diens auto beschadigd was.

(3b) Dimitri vroeg aan Steven of diens moeder inmiddels vertrokken was.

In (2b) verwijst diens naar de heer Jansen; in zin (3b) naar Steven.

Bijzonderheid

Om naar een vrouwelijke persoon te verwijzen werd vroeger wel dier gebruikt. Dier kon ook gebruikt worden voor meerdere personen. Tegenwoordig wordt haar gebruikt als ‘van haar, van die vrouw’ bedoeld is (Carla vroeg Kassandra naar haar beleid) en wordt hun gebruikt als ‘van hen’ bedoeld is (De journalisten stelden de bestuurders vragen over hun beleid).

Zie ook

Naamvallen (algemeen)
Verwijzingsproblemen met voornaamwoorden van de derde persoon enkelvoud (algemeen)

Tijdens zijn vakantie in ItaliĂ« nam de Heer tot zich … (dubbelzinnige verwijzing)
Wiens / wier (de vrouw – auto)
Wie z’n / wiens

Naslagwerken

ANS (1997), p. 290-292 of online via de E-ANS online via de E-ANS, p. 309 of online online; Schrijfwijzer (2012), p. 427-428; Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 253; Onze Taal (2017); Taaltelefoon (2017)

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,voornaamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1838
j
betekenis,correctheid,grammaticaverwijswoorden,stijl,voornaamwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:voornaamwoord
13 March 2018
29 August 2019