Dank je wel / dankjewel

Dank je wel / dankjewel

Vraag

Wanneer is het dank je wel in losse woorden en wanneer dankjewel als één woord?

Antwoord

Als dankbetuiging is zowel dank je wel als dankjewel correct. Het zelfstandig naamwoord (een) dankjewel wordt aan elkaar geschreven. Hetzelfde geldt voor dank u wel / dankuwel respectievelijk (een) dankuwel.

Toelichting

Dank je wel, dankjewel, dank u wel en dankuwel worden meestal als tussenwerpsel gebruikt.

(1a) Brigitte, dank je wel voor je goede adviezen.

(1b) Brigitte, dankjewel voor je goede adviezen.

(2a) Wat een fijn compliment over onze service en levering, dank u wel daarvoor!

(2b) Wat een fijn compliment over onze service en levering, dankuwel daarvoor!

Ook in de betekenis ‘dat doe ik niet, daar pas ik voor’ is zowel de spelling in losse woorden als die in één woord correct.

(3a) Drie kwartier in de rij voor dure lauwe pizza? Nee, dank je wel!

(3b) Drie kwartier in de rij voor dure lauwe pizza? Nee, dankjewel!

Dankjewel en dankuwel worden ook als zelfstandig naamwoord in de betekenis ‘bedankje, dankbetuiging’ gebruikt. Het wordt dan als één woord geschreven.

(4) Er kon bij hem niet eens een dankjewel af.

(5) Allereerst een welgemeend dankuwel voor weer een jaar succesvolle samenwerking.

Ook dank jullie wel / dankjulliewel volgt dit patroon, dus met twee correcte spellingen.

(6a) Dank jullie wel voor alle kaarten, bloemen en bezoek tijdens mijn revalidatieperiode.

(6b) Dankjulliewel voor alle kaarten, bloemen en bezoek tijdens mijn revalidatieperiode.

Dankjulliewel wordt in de praktijk niet als zelfstandig naamwoord gebruikt.

In vaste combinaties als dank u zeer, dank u vriendelijk, dank je hartelijk, dank je feestelijk worden dank en je of u los van elkaar geschreven.

Zie ook

Dankje / dank je
Dank zij / dankzij
Danwel / dan wel

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)