Danwel / dan wel

Danwel / dan wel

Vraag

Schrijf je dan wel als twee woorden of als één woord (danwel)?

Antwoord

Correct is:dan wel.

Toelichting

Dan wel heeft twee betekenissen, maar het wordt altijd als twee woorden geschreven. In de zin Het formulier moet getekend worden door vader dan wel moeder betekent dan wel ‘of’. Wel is oorspronkelijk een versterking van dan. Dan wordt gebruikt in de betekenis ‘of’. Het komt in die betekenis ook voor in de vaste verbindingen al dan niet en ja dan nee.

In de zin Je mag op kosten van de zaak dineren, maar dan wel een beetje goedkoop wordt dan wel anders gebruikt. Dan is een bijwoord met als betekenis ‘deze keer’. Wel functioneert als bijwoord ter bevestiging. Ook in deze betekenis wordt dan wel als twee woorden geschreven.

Zie ook

Los, aaneen of met een koppelteken (Leidraad 6)

Dankje / dank je
Dank je wel / dankjewel
Dank zij / dankzij
Eenzelfde / een zelfde
Ter zake / terzake

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,samenstellingen,spelling,grammatica


tao_adv (C)
186
j
aaneen,samenstelling,spelling
Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
15 November 2015