Tussenwerpsel

Tussenwerpsel

Omschrijving

Een tussenwerpsel (of: interjectie) is een uitroepend of klanknabootsend woord (of een combinatie van woorden) dat buiten het zinsverband staat en vaak op zichzelf voorkomt. Voorbeelden:

(1) Jakkes, wat is dat vies!

(2) Foei, dat mag je niet meer doen!

(3) Dat mag je niet meer doen, hoor!

termentao_term
91