Whiskey / whisky

Whiskey / whisky

Vraag

Welke spelling is correct: whiskey of whisky?

Antwoord

Beide schrijfwijzen zijn correct. Whisky is de gebruikelijkste vorm in het Nederlands; die kan altijd gebruikt worden. Daarnaast komt de spelling whiskey voor; die kan gebruikt worden om onderscheid naar herkomst te maken.

Toelichting

In Schotland en de meeste andere whiskyproducerende landen is whisky de standaardspelling. Ook in het Nederlands wordt de dranknaam whisky van oudsher meestal met -y gespeld.

Sommige Nederlandse naslagwerken vermelden tegenwoordig ook de vorm whiskey. Dat is de vorm die overgenomen is uit Ierland, waar whiskey de gebruikelijke schrijfwijze is. Ook in de Verenigde Staten wordt overwegend whiskey gespeld, al komt whisky er ook voor. Whiskyliefhebbers nemen vaak de spelling whisky dan wel whiskey over als een bepaald whiskymerk die spelling gebruikt.

Bijzonderheid

De meervoudsvorm van whisky is whisky’s en de verkleinvorm whisky’tje. De meervoudsvorm en de verkleinvorm van whiskey hebben geen apostrof: whiskeyswhiskeytje.

Zie ook

Queries / query’s

Bronnen

”Whiskey’ and ‘Whisky’ and Alchemy’. Merriam-Webster. Geraadpleegd op 16 augustus 2022 via https://www.merriam-webster.com/words-at-play/whiskey-and-whisky-and-alchemy.

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Grote Van Dale (2022)