Communiceren: iets communiceren

Communiceren: iets communiceren

Vraag

Is het correct om het werkwoord communiceren te combineren met een lijdend voorwerp, bijvoorbeeld: We zullen dit besluit communiceren via onze website?

Antwoord

Ja, communiceren kan worden gebruikt als overgankelijk werkwoord: het kan dus gecombineerd worden met een lijdend voorwerp, bijvoorbeeld een besluit communiceren.

Toelichting

Het werkwoord communiceren heeft verschillende betekenissen. In de betekenis ‘onderling informatie uitwisselen, contact onderhouden’ is het een onovergankelijk werkwoord; het wordt dan zonder lijdend voorwerp gebruikt.

(1) In ons bedrijf communiceren we bijna alleen via e-mail.

(2) Het is belangrijk om in deze situatie helder te blijven communiceren met elkaar.

(3) Helaas wordt er vaak niet of nauwelijks gecommuniceerd.

Daarnaast heeft communiceren de betekenis ‘(informatie) meedelen, op de hoogte brengen van’. In die betekenis wordt het met een lijdend voorwerp gecombineerd.

(4) We zullen de openingstijden communiceren via onze website.

(5) Ze hebben dit niet goed gecommuniceerd.

(6) De organisatie zal tijdig aan de bewoners communiceren of er gratis geparkeerd kan worden.

In (4) is de openingstijden het lijdend voorwerp, in (5) dit, en in (6) is of er gratis geparkeerd kan worden het lijdend voorwerp.

Zie ook

Onovergankelijk gebruik van overgankelijke werkwoorden (algemeen)

Communiceren naar / aan
Irriteren / ergeren
Openen: het museum opent / wordt geopend
Uitzaaien / zich uitzaaien
Wijzigen: de situatie wijzigt
Zich bedenken / bedenken
Zich beseffen / beseffen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruik


tao_adv (C)
1777
j
betekenis,correctheid,grammatica,werkwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord
20 May 2016
11 December 2018