Collegae / collega’s

Collegae / collega’s

Vraag

Wat is het juiste meervoud van collega: collegae of collega’s?

Antwoord

Zowel collegae als collega’s is correct. De vorm collega’s is het gebruikelijkst; collegae komt vooral in formeel taalgebruik voor.

Toelichting

Collega’s is de gebruikelijkste meervoudsvorm van collega. Collegae komt vooral in formeel taalgebruik voor.

(1) De wetenschappers werken samen met hun collega’s in het buitenland.

(2) Hoe ga je om met luie collega’s?

(3) Mozart had zeker respect voor enkele collegae.

(4) Geachte collegae, …

Leenwoorden krijgen in het Nederlands soms de meervoudsuitgang uit de taal waaraan de woorden ontleend zijn. Collegae heeft de Latijnse meervoudsuitgang op -ae, die wordt uitgesproken als [ee] of [aai]. Dit Latijnse meervoud heeft in de meeste gevallen plaatsgemaakt voor het Nederlandse meervoud op ‘s.

Zie ook

Amice, amica (als aanhef)
Casussen / casus
Catalogussen / catalogi
Centrums / centra, museums / musea
Collega’s-professoren / collega-professoren
Datums / data
Quotums / quota / quota’s
Scampi / scampi’s
Valuta / valuta’s

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Schrijfwijzer (2012), p. 276; ANS (1997), p. 178-179 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 197; Woordenlijst (2015)

woordkeuze en stijl,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
171
j
gepastheid,grammatica,meervoud,spelling,stijl,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,spelling;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:gepastheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
13 November 2015