Communiceren naar / aan

Communiceren naar / aan

Vraag

Wat is correct: De club moet de nieuwe regels duidelijk communiceren naar de leden of De club moet de nieuwe regels duidelijk communiceren aan de leden?

Antwoord

Zowel iets communiceren aan iemand als iets communiceren naar iemand is correct.

Toelichting

Het werkwoord communiceren kan op verschillende manieren gebruikt worden. In de betekenis ‘meedelen, op de hoogte brengen van’ kan communiceren gevolgd worden door het voorzetsel aan of naar. Na het voorzetsel staat aan wie iets wordt verteld of wie op de hoogte wordt gebracht.

(1a) De reclamecampagne is bedoeld om het nieuwe merk duidelijk aan de klant te communiceren.

(1b) De reclamecampagne is bedoeld om het nieuwe merk duidelijk te communiceren naar de klant.

(2a) De richtlijnen zijn vanuit de hoogste rangen te weinig aan de betrokkenen gecommuniceerd.

(2b) De richtlijnen zijn vanuit de hoogste rangen te weinig naar de betrokkenen gecommuniceerd.

Het voorzetsel naar komt ook voor in combinatie met toe: ‘iets naar … toe communiceren‘. Die is wat nadrukkelijker dan die met alleen naar.

(2c) De richtlijnen zijn vanuit de hoogste rangen te weinig naar de betrokkenen toe gecommuniceerd.

In de betekenis ‘onderling informatie uitwisselen’ wordt communiceren gecombineerd met het voorzetsel met. Er is in dat geval sprake van interactie, terwijl er bij communiceren aan en communiceren naar meer van eenrichtingverkeer sprake is.

(3) Hij communiceert al jaren niet meer met zijn leidinggevende.

Zie ook

Communiceren: iets communiceren
Naar de kiezer (toe)
Peilen naar iets / iets peilen
Richting zee / naar zee
Vertellen tegen / aan
Zeggen aan / tegen

Naslagwerken

Prisma Voorzetsels (2005)

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,het juiste voorzetsel,werkwoord,woordgebruik


tao_adv (C)
1876
j
correctheid,gepastheid,stijl ,voorzetsel,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid,gepastheid;Woordsoort:voorzetsel,werkwoord
11 December 2018
29 May 2019