13 zoekresultaten voor
Aantal resultaten per pagina: 102050100alle

adviezen>grammatica>meervoudenadviezen>spelling>meervoudsvormenadviezen>uitspraak en klemtoon>uitspraak en klemtoonTendenzen / tendensen Vraag Wat is het meervoud van tendens: tendensen of tendenzen? Antwoord Tendensen en tendenzen zijn allebei correcte meervoudsvormen van tendens. Toelichting Woorden die eindigen op -ens hebben in sommige gevallen een meervoud op …

Tendenzen / tendensen Lees meer »

adviezen>spelling>aaneen of losapostrofkoppeltekenmeervoudsvormenSalto mortale’s / salto mortales Vraag Wat is de juiste spelling: salto mortale’s of salto mortales? Antwoord De spelling hangt af van de uitspraak van mortale. Bij een vernederlandste uitspraak op doffe [ə] schrijven we salto mortales. Bij …

Salto mortale’s / salto mortales Lees meer »

adviezen>spelling>apostrofEngelse woordenklinkers en tweeklankenmeervoudsvormenadviezen>grammatica>zelfstandig naamwoordQueries / query’s Vraag Hoe schrijf je het meervoud van query: queries of query’s? Antwoord De juiste spelling is query’s. Toelichting Een zelfstandig naamwoord dat eindigt op een lange klinker die we met één letterteken en …

Queries / query’s Lees meer »

adviezen>woordgebruik>correctheid en betekenisadviezen>grammatica>meervoudenzelfstandig naamwoordadviezen>spelling>meervoudsvormenQuotums / quota / quota’s Vraag Wat is de correcte meervoudsvorm: quotums, quota of quota’s? Antwoord Het zijn alle drie correcte meervoudsvormen. Quotums en quota zijn de meervoudsvormen van het woord quotum; de Latijnse vorm quota is …

Quotums / quota / quota’s Lees meer »

adviezen>woordgebruik>correctheid en betekenisadviezen>spelling>Engelse woordenmedeklinkersmeervoudsvormenadviezen>grammatica>meervoudenadviezen>uitspraak en klemtoon>uitspraak en klemtoonPallet / palet (uitspraak) Vraag Is er een uitspraakverschil tussen pallet (‘laadbord’) en palet (‘verfplankje’)? Antwoord In Nederland wordt pallet uitgesproken als [pèllət] (met de klemtoon op pèl), en palet als [palèt] (met …

Pallet / palet (uitspraak) Lees meer »