Queries / query’s

Queries / query’s

Vraag

Hoe schrijf je het meervoud van query: queries of query’s?

Antwoord

De juiste spelling is query’s.

Toelichting

Een zelfstandig naamwoord dat eindigt op een lange klinker die we met één letterteken en zonder accent schrijven, krijgt een apostrof vóór de meervouds-s. Voorbeelden: dilemma – dilemma’s, alibi – alibi’s, foto – foto’s, accu – accu’s.

Deze regel geldt ook voor Engelse leenwoorden op -y, uitgesproken als [ie]: baby’s, party’s, buggy’s, puppy’s, query’s. In het Engels krijgen dergelijke woorden op -y wel een meervoudsvorm op -ies (babies, parties enzovoort), maar die spelling geldt niet in het Nederlands.

Zie ook

Woorden die eindigen op een lange klinker (Leidraad 13.2)

Whiskey / whisky

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

apostrof,klinkers en tweeklanken,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,spelling,grammatica


tao_adv (C)
1297
j
apostrof,klinkers,meervoud,spelling,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Woordteken,Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:klinkers,vreemde_woorden;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordteken:apostrof;Woordvorm:meervoud
21 December 2006
16 November 2015