51 zoekresultaten voor
Aantal resultaten per pagina: 102050100alle

adviezen>spelling>aaneen of losafkortingenapostrofkoppeltekenadviezen>grammatica>vervoegingwerkwoordSms-en / sms’en Vraag Is het sms-en of sms’en? Antwoord De juiste vorm is sms’en. Toelichting Als een grondwoord een losse letter, cijfer, symbool of initiaalwoord is, gebruiken we een apostrof om een meervoud, een bezitsvorm, een verkleinwoord …

Sms-en / sms’en Lees meer »

adviezen>spelling>aaneen of loskoppeltekenadviezen>grammatica>naamvallen’s Hertogenbosch / ’s-Hertogenbosch Vraag Is het ’s Hertogenbosch (zonder koppelteken) of ’s-Hertogenbosch (met koppelteken)? Antwoord De juiste schrijfwijze is ’s-Hertogenbosch. Toelichting ’s-Hertogenbosch is samengesteld uit ’s hertogen (ofwel des hertogen) en bosch. Des/’s hertogen is de oude tweedenaamvalsvorm …

’s Hertogenbosch / ’s-Hertogenbosch Lees meer »

adviezen>spelling>aaneen of losapostrofkoppeltekenmeervoudsvormenSalto mortale’s / salto mortales Vraag Wat is de juiste spelling: salto mortale’s of salto mortales? Antwoord De spelling hangt af van de uitspraak van mortale. Bij een vernederlandste uitspraak op doffe [ə] schrijven we salto mortales. Bij …

Salto mortale’s / salto mortales Lees meer »

adviezen>spelling>koppeltekenadviezen>grammatica>meervoudensamenstellingenProcessen-verbalen / proces-verbalen / processen-verbaal Vraag Wat is het meervoud van proces-verbaal: processen-verbalen, proces-verbalen of processen-verbaal? Antwoord Correct zijn processen-verbaal en proces-verbalen. De gebruikelijkste meervoudsvorm is processen-verbaal, maar proces-verbalen komt ook geregeld voor. Toelichting In proces-verbaal is het tweede gedeelte …

Processen-verbalen / proces-verbalen / processen-verbaal Lees meer »

adviezen>spelling>aaneen of loshoofdletter of kleine letterkoppeltekenadviezen>grammatica>zelfstandig naamwoordPietje precies / pietje precies / Pietje Precies / pietje-precies Vraag Wat is de juiste spelling: Pietje precies, pietje precies, Pietje Precies of pietje-precies? Antwoord De juiste spelling is pietje-precies. Toelichting Persoonsnamen zijn eigennamen; …

Pietje precies / pietje precies / Pietje Precies / pietje-precies Lees meer »