50 zoekresultaten voor
Aantal resultaten per pagina: 102050100alle

adviezen>spelling>aaneen of loskoppeltekenadviezen>grammatica>bijwoordvoorzetseladviezen>woordgebruik>correctheid en betekenishet juiste voorzetselTot en met / tot-en-met Vraag Is het tot en met of tot-en-met in een zin als Hij is vervelend tot(-)en(-)met? Antwoord Correct is: Hij is vervelend tot-en-met. Toelichting De vaste combinatie van voorzetsels …

Tot en met / tot-en-met Lees meer »

adviezen>woordgebruik>correctheid en betekenisadviezen>spelling>koppeltekenmeervoudsvormenadviezen>grammatica>meervoudsvormensamenstellingenzelfstandig naamwoordTolk-vertalers / tolken-vertalers; vertaler-tolken / vertalers-tolken Vraag Wat is het meervoud van tolk-vertaler en van vertaler-tolk: tolk-vertalers of tolken-vertalers, vertaler-tolken of vertalers-tolken? Antwoord Al deze meervouden zijn correct. De gebruikelijkste meervoudsvormen zijn tolken-vertalers en vertalers-tolken, maar de …

Tolk-vertalers / tolken-vertalers; vertaler-tolken / vertalers-tolken Lees meer »

adviezen>spelling>aaneen of loskoppeltekenadviezen>grammatica>samenstellingenvervoegingwerkwoordToeëigent / toe-eigent Vraag Is toe-eigent correct gespeld in de persoon die zich het leeuwendeel toe-eigent of moet het zijn toeëigent? Antwoord Toe-eigent krijgt een koppelteken, zoals de infinitief toe-eigenen. Toelichting Samenstellingen schrijven we in het Nederlands zo …

Toeëigent / toe-eigent Lees meer »

adviezen>spelling>koppeltekenadviezen>grammatica>samenstellingenzelfstandig naamwoordStreepjes T-shirt / streepjes-T-shirt Vraag Schrijf je streepjes T-shirt of streepjes-T-shirt? Antwoord De juiste spelling is streepjes-T-shirt. Toelichting Samenstellingen worden volgens de hoofdregel aaneengeschreven. Enkele voorbeelden: boekenkast, paardenmolen, bolletjestrui, hoteleigenaar, dorpskern, wittebonensoep.We schrijven wel een koppelteken in samenstellingen voor …

Streepjes T-shirt / streepjes-T-shirt Lees meer »

adviezen>spelling>aaneen of losafkortingenapostrofkoppeltekenadviezen>grammatica>vervoegingwerkwoordSms-en / sms’en Vraag Is het sms-en of sms’en? Antwoord De juiste vorm is sms’en. Toelichting Als een grondwoord een losse letter, cijfer, symbool of initiaalwoord is, gebruiken we een apostrof om een meervoud, een bezitsvorm, een verkleinwoord …

Sms-en / sms’en Lees meer »