Brei / brij

Brei / brij

Vraag

Is het om de hete brei heen draaien of om de hete brij heen draaien?

Antwoord

Brij (‘half vloeibaar kooksel, pap’) wordt met een lange ij gespeld.

Toelichting

Al sinds de zestiende eeuw is naast de gewone spelling brij ook wel de spelling brei in gebruik geweest. Deze spelling heeft echter nooit de Woordenlijst gehaald. Het spreekt vanzelf dat ook alle samenstellingen (onder andere rijstebrij) met een ij worden gespeld. De vorm brei komt alleen voor als persoonsvorm van het werkwoord breien (ik brei).

Zie ook

Ei of ij? (leidraad 2.9)

Gevlei / gevlij (in het – komen)
Leidt / lijdt (het – geen twijfel)
Neervleien / neervlijen
Peiler / pijler
Pijl / peil (geen – op te trekken)
Pubertijd / puberteit
Stampei / stampij
Uitwijden / uitweiden
Wijds / weids
Wijfelen / weifelen

Naslagwerken

WNT; Woordenlijst (2015)

klinkers en tweeklanken,correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
144
j
herkomst,spelling,tweeklanken,uitdrukkingen,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:tweeklanken,uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:herkomst;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
21 March 2018