Bosche / Bossche bollen

Bosche / Bossche bollen

Vraag

Is de juiste spelling Bosche bollen of Bossche bollen?

Antwoord

Correct is: Bossche bollen.

Toelichting

Van de meeste Nederlandse aardrijkskundige namen kunnen bijvoeglijke naamwoorden worden gevormd met het achtervoegsel -s. In de meeste gevallen wordt die -s zonder meer aan de naam toegevoegd, bijvoorbeeld: AmsterdamAmsterdams(e).

Volgens het beginsel van gelijkvormigheid worden woorden die op overeenkomstige wijze zijn gevormd, op overeenkomstige wijze geschreven. Zo wordt het zelfstandig naamwoord grootte met twee t’s gespeld naar analogie van dikte. Aangezien het bijvoeglijk naamwoord Parijs(e) met een -s is afgeleid van de plaatsnaam Parijs, zou je een apostrof verwachten in de onverbogen vorm en verdubbeling van de s in de verbogen vorm: Parijs – Parijs’/Parijsse, naar analogie van Amsterdams/Amsterdamse.

Het beginsel van gelijkvormigheid wordt echter beperkt door een specifiekere regel. Volgens die regel vervalt de s van het volgende achtervoegsel -s of -st als het woord eindigt op een sisklank: We schrijven dus ParijsParijse, OvermaasOvermase, Sint-NiklaasSint-Niklase, Sint-PietersSint-Pieterse enzovoort.

Een geval apart doet zich voor bij woorden gevormd op basis van een eigennaam eindigend op -­asch, ­­-osch, -esch, -usch. Deze eigennamen hebben nog een sch volgens de oude spelling van De Vries en Te Winkel. Bij verbuiging wordt de s wel verdubbeld. Die extra s gaat vooraf aan sch. We schrijven dus een Bosch café (onverbogen vorm) en Bossche bollen (verbogen vorm). Vergelijkbare voorbeelden zijn: het Duin-en-Bossche grondgebied, de Ossche kring, een Asscher aannemer, Van Essche, Van den Bossche, Van den Bussche en Bossche.

Zie ook

Verdubbeling van medeklinkers op het eind van een gesloten lettergreep (Leidraad 2.2)
Weergave van uitspraak (algemeen)

Boschage / bosschage
Den Bosch / ‘s-Hertogenbosch
’s Hertogenbosch / ‘s-Hertogenbosch
Maassluisse / Maassluise harmonie
Zeeuwsch-Vlaanderen / Zeeuws-Vlaanderen

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

bijvoeglijk naamwoord,medeklinkers,verbuiging,grammatica,spellingtao_adv (C)
138
j
aardrijkskundige_namen,bijvoeglijk_naamwoord,medeklinkers,spelling,verbuiging
Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek,Woordvorm
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aardrijkskundige_namen,medeklinkers;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:verbuiging
01 January 2004
13 November 2015