Buigingetje / buiginkje

Buigingetje / buiginkje

Vraag

Wat is het verkleinwoord van buiging: buigingetje of buiginkje?

Antwoord

Het verkleinwoord van buiging is buiginkje.

Toelichting

Een zelfstandig naamwoord op -ing krijgt een verkleinvorm op -kje als de lettergreep voor -ing beklemtoond is. De letter g valt weg in de spelling van het verkleinwoord.

kóningkoninkje

kéttingkettinkje

vertálingvertalinkje

Als de lettergreep voor -ing onbeklemtoond is, eindigt het verkleinwoord op -etje.

zólderingzolderingetje

rékeningrekeningetje

tékening – tekeningetje

Persoonsnamen op -ling krijgen in het verkleinwoord altijd -etje. Een uitzondering is balling, dat als verkleinwoord ballinkje heeft.

jongeling – jongelingetje

leerling – leerlingetje

tweeling – tweelingetje

Zie ook

Verkleinwoorden (Leidraad 15)

Bloem: bloempje / bloemetje

Naslagwerken

ANS: De allomorfen van het verkleinwoordsuffix; Woordenlijst (2015)

verkleinwoorden,zelfstandig naamwoord,grammatica,spelling


tao_adv (C)
1363
j
grammatica,spelling,verkleinwoord,woordgebruik,woordvorm,zelfstandig_naamwoord
Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,spelling,woordgebruik;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:verkleinwoord
16 January 2008
13 November 2015