Bijgaand vindt u

Bijgaand vindt u

Vraag

Is de zin Bijgaand vindt u onze offerte juist?

Antwoord

Ja, Bijgaand vindt u onze offerte is een correcte zin.

Toelichting

Bijgaand is een tegenwoordig deelwoord dat hier een beknopte bijzin vormt bij de hoofdzin vindt u onze offerte. Een beknopte bijzin heeft zelf geen uitgedrukt onderwerp; het bedoelde onderwerp kan hetzelfde zijn als het onderwerp van de hoofdzin, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Hier is niet bedoeld: ‘Terwijl u bijgaat, vindt u onze offerte.’ Het geïmpliceerde onderwerp van bijgaand is hier onze offerte. De combinatie bijgaand vindt u is zo gewoon geworden als vaste verbinding in zakelijke brieven, dat ze als correct Nederlands wordt beschouwd.

Vergelijkbare vaste verbindingen zijn ingesloten vindt u … en onderstaand vindt u …. Alternatieve constructies zonder tegenwoordig deelwoord zijn bijvoorbeeld: hierbij stuur ik u …, bij deze brief vindt u …, als bijlage stuur ik u.

Zie ook

Bijgesloten / ingesloten / bijgevoegde / bijgaande offerte
Bij deze / bij dezen
Geboren in Gent, heeft deze tenor …
Hierdoor / hiermee / hierbij (begin brief)
Hopende / hopend
In bijlage / in de bijlage / als bijlage

Naslagwerken

ANS (1997), p. 1105-1109 of online via de E-ANSonline via de E-ANS; Van Dale Taalhandboek Nederlands (2011), p. 136; Schrijfwijzer (2012), p. 211

brief en e-mail,correctheid en betekenis,werkwoord,conventies,woordgebruiktao_adv (C)
124
j
brief,correctheid,grammatica,nevenschikking_en_onderschikking,uitdrukkingen,werkwoord,woordgebruik
Subrubriek,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordgroep of zin,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:brief,uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:nevenschikking_en_onderschikking;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
28 November 2019