Bijtreden

Bijtreden

Vraag

Is bijtreden in de betekenis ‘het eens zijn met’, ‘zijn instemming betuigen met’ correct?

Antwoord

Ja, bijtreden is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn afhankelijk van de context onder meer zich aansluiten bij, bijvallen, instemmen met, onderschrijven.

Toelichting

In de standaardtaal zijn in het hele taalgebied een aantal woorden en uitdrukkingen gangbaar die uitdrukken dat men het eens is met iemands standpunt, mening of woorden. Zo kan men het eens zijn met iets of iemand of instemmen met iets of iemand, men kan iemand bijvallen of gelijk geven, iemand volgen of meegaan met iemand. Een mening kan men onderschrijven of delen en men kan zich aansluiten bij iemands verklaringen.

(1) Ik ben het met je eens dat taal voortdurend verandert.

(2) Hij viel me tot mijn verbazing bij toen ik zei dat hij een moeilijk karakter had.

(3) Ik onderschrijf de mening van de minister dat we iets moeten doen tegen het toenemende geweld.

In de standaardtaal in België komt ook vrij frequent het werkwoord bijtreden voor met betrekking tot personen, standpunten, meningen en uitspraken. Men kan iemand bijtreden, een standpunt bijtreden enzovoort.

(4) De regeringscommissaris zal hem waarschijnlijk bijtreden met een paar eigen opmerkingen. [standaardtaal in België]

(5) Onze partij kan de milieu- en natuurverenigingen bijtreden in hun stelling dat er weinig veranderd is in vergelijking met vijf jaar geleden. [standaardtaal in België]

(6) Wij kunnen zijn mening dat het recht op een kwaliteitsvolle opleiding niet stopt bij de leerplicht volmondig bijtreden. [standaardtaal in België]

Zie ook

Akkoord zijn / gaan met

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2001), p. 44; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 38; Taalwijzer (1998), p. 75; Stijlboek VRT (2003), p. 45; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,samenstellingen,werkwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1119
j
betekenis,correctheid,samenstelling,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
07 March 2013