10.000.000  / 10 000 000

10.000.000  / 10 000 000

Vraag

Hoe schrijf je een groot getal als tien miljoen in cijfers, met puntjes (10.000.000) of met spaties (10 000 000)?

Antwoord

De ISO-norm en de BIN-norm schrijven de spatie als scheidingsteken voor (10 000 000), maar in de praktijk is ook de schrijfwijze met punten gebruikelijk (10.000.000).

In vakgebieden waarin veel belang wordt gehecht aan ISO-normen (bijvoorbeeld de techniek en de exacte wetenschappen), is het raadzaam de daarin gegeven richtlijn voor het scheiden van grote getallen (spaties, geen punten) te volgen.

Toelichting

Getallen die uit meer dan vier cijfers bestaan, worden (om het lezen ervan te vergemakkelijken) gegroepeerd per drie cijfers, van rechts naar links vanaf het eventuele decimaalteken. Volgens de normen ISO 31-0 en NBN Z 01-002 worden de cijfers vanaf het decimaalteken met spaties gegroepeerd. Hoewel de groepering zowel naar links als naar rechts kan, wordt de groepering achter de komma in de praktijk weinig toegepast.

34 820 423 inwoners

€ 10 000 000

$ 34 898 456,78

£ 2,203 71 / 2,20371

Om fraude te voorkomen, kunnen cijfers in geldbedragen volgens de BIN-norm ook allemaal aan elkaar worden geschreven:

€ 10000000

$ 34898456,78

Van oudsher gebruikt men in Nederland en België een punt als scheidingsteken in getallen die uit meer dan vier cijfers bestaan. Ook kan de punt voorkomen dat met de cijfers wordt ‘geknoeid’. In geldbedragen (bijvoorbeeld bij wisselkoersen) worden cijfers achter de komma niet gegroepeerd.

34.820.423 inwoners

£ 2,20371

€ 10.000.000

$ 34.898.456,78

Getallen die uit vier cijfers bestaan, worden in de praktijk vaak zonder spatie of punt geschreven: 2000 kg, 5329 euro, 4567. In optellingen, tabellen en kolommen worden ook geldbedragen met vier cijfers voor de komma met een punt geschreven om te bewerkstelligen dat de cijfers recht onder elkaar komen te staan.

€ 32.230,23
€ 11.100,00
€   6.230,50

€ 567.783,93
4.567,00
35.545,25
____________ +
€ 607.896,21

Als decimaalteken wordt de komma gebruikt, zowel voor getallen in het algemeen als voor geldbedragen in het bijzonder.

34,5 kg

13,88 cm

34,5 euro

$ 345,45

In Angelsaksische landen is een ander systeem in gebruik. Daar wordt de komma gebruikt als scheidingsteken binnen cijfers en bedragen, en de punt als decimaalteken, bijvoorbeeld: 0.25 = een kwart; £ 10,000,000 = tien miljoen pond sterling. Deze conventie, die ook niet door de ISO-norm wordt gesteund, verdient in Nederland en België geen navolging, afgezien van heel specifieke gevallen als de weergave van statistische gegevens (bijvoorbeeld p < .05) en kalibers van vuurwapens (bijvoorbeeld FN FAL 7.62mm, Diemaco C7 5.56mm, Browning .50cal = ‘punt vijftig’, zware mitrailleur met het kaliber 0,5 inch).

Bijzonderheid

Getallen en bedragen mogen niet worden afgebroken. Om te voorkomen dat dat bij het gebruik van spaties toch gebeurt, is het raadzaam in computerbestanden gebruik te maken van zogeheten ‘harde spaties’.

Zie ook

Romeinse cijfers: gebruik en notatie (algemeen)

100 k / 100k / 100 K / 100K
8h30 / 8u.30 / 8.30 u. / 8.30 uur
Drieënnegentig / 93
Euro: komma en streepje in de notatie van hele bedragen?
Jaartallen voluit
Komma of punt bij decimale getallen
Komma of punt in geldbedragen
Tweeduizend zes / tweeduizend en zes

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2005), p. 377; Alles over leestekens (1997), p. 8-9; Taalbaak 46.2-3; De taalgids (1999), p. 175; Taalwijzer voor de overheid (2000), p. 148; Prisma Stijlboek (1993), p. 111; Taalboek Nederlands (2003), p.405-406; NBN Z 01-002 (2002); Woordwijzer (1998), p. 38

cijfers en getallen,komma,punt,telwoord,conventies,leestekens,grammatica


tao_adv (C)
1
j
cijfers,conventies,komma,punt,telwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Leesteken,Woordsoort
Hoofdrubriek:conventies;Leesteken:komma,punt;Subrubriek:cijfers;Woordsoort:telwoord
01 January 2004
01 October 2019