Zorgen dat / ervoor zorgen dat

Zorgen dat / ervoor zorgen dat

Vraag

Kan ervoor weg worden gelaten in zinnen als Zorg ervoor dat ze op tijd komt?

Antwoord

Ja. Zowel Zorg dat ze op tijd komt als Zorg ervoor dat ze op tijd komt is correct.

Toelichting

Zorgen wordt in principe gecombineerd met een voorzetselvoorwerp, ingeleid door het vaste voorzetsel voor.

(1) Zorg goed voor je eigen zaakjes.

(2) Ze zal zorgen voor een vlot verloop van de avond.

Het voorzetselvoorwerp kan ook de vorm van een bijzin hebben. In de regel wordt die bijzin ingeleid door het onderschikkend voegwoord dat en wordt de bijzin voorafgegaan door een voorlopig voorzetselvoorwerp, in de vorm van een voornaamwoordelijk bijwoord, zoals ervoor.

(3a) Zorg ervoor dat je schaapjes op het droge zijn.

(4a) Ze zorgt ervoor dat de avond vlot verloopt.

Het voorlopig voorzetselvoorwerp kan in dit type zinnen soms ook worden weggelaten. Dat is het geval bij zorgen voor.

(3b) Zorg dat je schaapjes op het droge zijn.

(4b) Ze zorgt dat de avond vlot verloopt.

Ook bij de volgende werkwoorden of werkwoordelijke uitdrukkingen kan het voorlopig voorzetselvoorwerp in de vorm van een voornaamwoordelijk bijwoord worden weggelaten: bang zijn (voor); benieuwd zijn (naar); zich schamen (over); bereid zijn (tot); geneigd zijn (tot); kiezen (voor); twijfelen (aan); overtuigd zijn (van); nieuwsgierig zijn (naar).

(5a) Ik ben ertoe bereid om meer te betalen voor ecologische producten.

(5b) Ik ben bereid om meer te betalen voor ecologische producten.

(6a) Hij twijfelde eraan of het wel een goed idee was.

(6b) Hij twijfelde of het wel een goed idee was.

Zie ook

Er voor zorgen / ervoor zorgen
Ik betreur (het) dat hij ontslag heeft genomen
Instaan voor / zorgen voor
Vertrouwen dat / erop vertrouwen dat
Zeker zijn dat / er zeker van zijn dat
Zich bewust zijn dat / zich ervan bewust zijn dat

Naslagwerken

ANS (1997), p. 1168-1178 of online via de E-ANSonline via de E-ANS; Grote Van Dale (2005); Koenen (2006); Taalwijzer (2000), p. 391; Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009); Schrijfwijzer (2012), p. 307

bijwoord,het juiste voorzetsel,werkwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
270
j
bijwoord,grammatica,nevenschikking_en_onderschikking,voorzetsel,werkwoord
Woordsoort,Hoofdrubriek,Woordgroep of zin
Hoofdrubriek:grammatica;Woordgroep of zin:nevenschikking_en_onderschikking;Woordsoort:bijwoord,voorzetsel,werkwoord
01 January 2004
09 December 2020