Zorgen / zorg / verzorging / hulp

Zorgen / zorg / verzorging / hulp

Vraag

Is zorgen correct in woordgroepen als palliatieve zorgen, intensieve zorgen, eerste zorgen?

Antwoord

Ja, in die context is zorgen standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn zorg, verzorging of hulp.

Toelichting

In de standaardtaal is de meervoudsvorm zorgen gangbaar in twee betekenissen:

– ’toewijding, behartiging, hoede’;

– ‘bekommering met betrekking tot een bepaalde zaak’: zich zorgen maken over iets, veel zorgen hebben.

(1) Je kunt de kinderen met een gerust hart aan de goede zorgen van anderen toevertrouwen.

(2) Ze maakt zich zorgen over zijn gezondheidstoestand.

Het meervoud zorgen is ook standaardtaal in België als synoniem van verzorging, zorg, hulp, hulpverlening. Ook de uitdrukking de eerste zorgen toedienen (‘eerste hulp bij ongelukken’) is standaardtaal in België.

(3) Het ziekenfonds staat in voor de uitbetaling van geneeskundige zorgen en de toekenning van uitkeringen aan arbeidsongeschikte mensen. [standaardtaal in België]

(4) Eén op de vijf patiënten op de afdeling intensieve zorgen loopt een bacteriële infectie op. [standaardtaal in België]

(5) Waar eindigen palliatieve zorgen en begint euthanasie? [standaardtaal in België]

(6) De verpleger diende haar de eerste zorgen toe. [standaardtaal in België]

Afhankelijk van de context zijn verzorging, zorg, hulp en hulpverlening standaardtaal in het hele taalgebied.

(7) Geneeskundige verzorging was gelukkig niet nodig.

(8) Zij werkt bij de afdeling intensieve zorg.

(9) De verpleger verleende haar de eerste hulp.

Zie ook

Kost / kosten
Waken over / voor

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 323; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 330; Taalwijzer (1998), p. 391; Stijlboek VRT (2003), p. 278; Sociaalrechtelijk woordenboek (1977); Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
1032
j
correctheid,enkelvoud_of_meervoud,meervoud,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
07 December 2017