Zo juist / zojuist, zo maar / zomaar

Zo juist / zojuist, zo maar / zomaar

Vraag

Moet je schrijven zojuist en zomaar of zo juist en zo maar?

Antwoord

We schrijven zojuist en zomaar aaneen als ze een eenheid vormen met een specifieke betekenis: zojuist = ‘net, kort geleden’; zomaar = ‘zonder reden’.

Toelichting

Zojuist is een bijwoord van tijd:

(1) De trein uit Parijs is zojuist aangekomen op spoor 12.

Zo juist is de bevestiging dat iets klopt (‘op deze wijze correct’):

(2) Deze som heb je zo juist opgeschreven; de vorige versie was nog fout.

Zomaar is een bijwoord dat aangeeft dat ergens geen reden voor is:

(3) Hij begon zomaar in het wilde weg te schieten!

Zo maar is een min of meer toevallige combinatie van zo met het nevenschikkende voegwoord maar (4) of met het bijwoord van modaliteit maar (5):

(4) Dat moet je niet zo, maar zo aanpakken.

(5) Als je morgen niet kunt, moet je zo maar eens komen kijken.

Zie ook

Andere betekenis – anders geschreven (Leidraad 6.10)

Al weer / alweer
Allang / al lang
Allesbehalve / alles behalve
Als ook / alsook
Evengoed / even goed
Hoelang / hoe lang
Hoever / hoe ver
Nietwaar / niet waar
Te kort / tekort, te veel / teveel, te goed / tegoed
Ten slotte / tenslotte, ten minste / tenminste, ten einde / teneinde
Weleens / wel eens
Zolang / zo lang
Zo veel / zoveel
Zover / zo ver
Zomin / zo min

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,bijwoord,samenstellingen,voegwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
943
j
aaneen,bijwoord,samenstelling,spelling,voegwoord
Subrubriek,Woordsoort,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:bijwoord,voegwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
17 November 2015