Zetelen / zitting hebben

Zetelen / zitting hebben

Vraag

Is zetelen correct in de volgende zin: Ze zal niet langer zetelen in het Europees Parlement?

Antwoord

Zetelen in is in dit gebruik standaardtaal in België. In de standaardtaal in het hele taalgebied wordt bijvoorbeeld zitting nemen in, zitten in, zitting hebben in, lid zijn van of deel uitmaken van gebruikt.

Toelichting

Om uit te drukken dat iemand als lid deel uitmaakt van een bestuursorgaan of volksvertegenwoordiging, of (voor het eerst) een vergadering als lid bijwoont, wordt in de standaardtaal zitting hebben in of zitting nemen in gebruikt. Ook mogelijk is bijvoorbeeld zitten in, lid zijn van, deel uitmaken van.

(1a) Mogen ambtenaren zitting nemen in een stembureau?

(2a) Pieters had sinds de verkiezingen van 2010 zitting in de Senaat.

(3a) De mediabaas zit niet meer in de raad van bestuur van productiehuis Woestijnvis.

(4a) Binnenkort wordt bekendgemaakt wie deel zal uitmaken van de commissie Cultuur.

In de standaardtaal in België wordt in die betekenis ook zetelen gebruikt.

(1b) Mogen ambtenaren in een stembureau zetelen? [standaardtaal in België]

(2b) Pieters zetelde sinds de verkiezingen van 2010 in de Senaat. [standaardtaal in België]

(3b) De mediabaas zetelt niet meer in de raad van bestuur van productiehuis Woestijnvis. [standaardtaal in België]

(4b) Binnenkort wordt bekendgemaakt wie zal zetelen in de commissie Cultuur. [standaardtaal in België]

Zetelen is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenissen ‘gevestigd zijn’ en ‘zijn zetel hebben’.

(5) Het Britse Hogerhuis en Lagerhuis zetelen in het paleis van Westminster.

(6) Dat bedrijf zetelt in Amsterdam.

Zie ook

Legislatuur / zittingsperiode / kabinetsperiode / regeerperiode
Zetel / stoel / bank

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Koenen (2006); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p.; Correct Taalgebruik (2006), p. 319; Taalwijzer (2000), p. 387; Stijlboek VRT (2003), p. 276; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruik


tao_adv (C)
1693
j
betekenis,correctheid,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord
21 January 2014
09 January 2019