Terug / geleden (zes jaar -)

Terug / geleden (zes jaar -)

Vraag

Wat is correct: Zes jaar terug werd Michael veroordeeld? Of Zes jaar geleden werd Michael veroordeeld?

Antwoord

Beide zijn correct. Terug en geleden zijn hier synoniemen.

Toelichting

De achtergeplaatste voorzetsels terug en geleden duiden beide aan dat de genoemde tijd verstreken is sinds een bepaalde gebeurtenis. Zes jaar terug (geleden) werd Michael veroordeeld betekent dus dat er zes jaar verstreken zijn sinds Michael werd veroordeeld.

(1) Sofie zette twaalf jaar geleden / terug haar eerste stapjes.

(2) Een tijdje terug / geleden heb ik een huis gekocht.

(3) Drie weken terug / geleden heeft het ’s nachts flink gevroren.

(4) Vijf dagen terug / geleden zijn ze voor de kerk getrouwd.

Zie ook

Binnen / over (- een week, tien dagen)
In het begin van dit jaar / begin dit jaar
Op / in een week (tijd)
Sinds drie dagen
Voor / tot voor (- tien jaar)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Koenen (1999); Kramers (2000); Van Dale hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Woordenboek correct taalgebruik (2004)

correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,woordgebruiktao_adv (C)
1311
j
correctheid,voorzetsel,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel
12 February 2007
11 March 2014