Zich beseffen / beseffen

Zich beseffen / beseffen

Vraag

Wat is juist: Ik besefte me dat ik fout zat of Ik besefte dat ik fout zat?

Antwoord

Correct is: Ik besefte dat ik fout zat.

Toelichting

Het werkwoord beseffen (‘zich realiseren’) is niet-wederkerend. Het heeft dus geen wederkerend voornaamwoord bij zich.

(1a) Ronaldo besefte dat hij snel zou moeten scoren.

Tegenwoordig wordt soms het voornaamwoord zich toegevoegd, maar dat gebruik is geen standaardtaal.

(1b) Ronaldo besefte zich dat hij snel zou moeten scoren. (geen standaardtaal)

Bijzonderheid

Bij het wederkerend werkwoord zich realiseren wordt soms het voornaamwoord zich weggelaten. Ook dat gebruik behoort niet tot de standaardtaal.

(2a) We moeten realiseren dat alles anders wordt. (geen standaardtaal)

(2b) We moeten ons realiseren dat alles anders wordt.

Zie ook

Onovergankelijk gebruik van overgankelijke werkwoorden (algemeen)

Communiceren: iets communiceren
Herinneren / zich herinneren
Irriteren / ergeren
Openen: het museum opent / wordt geopend
Uitzaaien / zich uitzaaien
Wijzigen: de situatie wijzigt
Zich bedenken / bedenken
Zich focussen / focussen

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2005), p. 199; Geschiedenis van het Nederlands (1999), p. 143-144

correctheid en betekenis,voornaamwoord,werkwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1394
j
correctheid,grammatica,voornaamwoord,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voornaamwoord,werkwoord
19 November 2008
20 May 2016