Zaterdags / ’s zaterdags

Zaterdags / ’s zaterdags

Vraag

Is het zaterdags en zondags of ’s zaterdags en ’s zondags?

Antwoord

Als bepalingen van tijd (bijvoorbeeld in: (’s) zaterdags en (’s) zondags hebben we altijd vrij) zijn beide vormen en spellingen mogelijk en correct zonder verschil in betekenis. De vormen met ‘s zijn wel gebruikelijker dan de vormen zonder ‘s.

Toelichting

Net als van maandag en woensdag kunnen van zaterdag en zondag tijdsbepalingen worden gevormd met de uitgang -s en bovendien met een ’s (van des, de tweede naamval van de): naast zaterdags en zondags komen ’s zaterdags en ’s zondags voor:

(1) (’s) Zaterdags doet zij haar boodschappen voor de hele week.

(2) Altijd is Kortjakje ziek; midden in de week, maar (’s) zondags niet.

Hoewel de woordenboeken alleen de vormen zonder ’s opnemen, zijn de vormen met ’s gebruikelijker. Overigens is in sommige delen van het taalgebied het verschil tussen beide vormen in gesproken taal niet altijd goed waarneembaar.

Bijzonderheid

De vormen zaterdags en zondags komen niet alleen voor als bijwoorden van tijd, maar ook als bijvoeglijke naamwoorden:

(3) Zij doet bij de winkel om de hoek haar zaterdagse boodschappen.

(4) Hij ging naar de kerk in zijn zondagse pak.

Zie ook

Naamvallen (algemeen)

Zaterdag / op zaterdag / (‘s) zaterdags

Naslagwerken

Prisma Stijlboek (1993), p. 65; ANS (1997), p. 222 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Grote Van Dale (2005); Wolters-Koenen (1996); Kramers (1996); Verschueren (1996)

bijwoord,correctheid en betekenis,lidwoord,werkwoord,grammatica,woordgebruik


tao_adv (C)
929
j
bijwoord,correctheid,lidwoord,vervoeging,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijwoord,lidwoord;Woordvorm:vervoeging
01 January 2004
29 August 2019