Wordt / word lid

Wordt / word lid

Vraag

Komt er een -t na de stam van het werkwoord in de gebiedende wijs meervoud, bijvoorbeeld in: Natuurliefhebbers, word/wordt nu lid van Greenpeace?

Antwoord

Nee. Zowel in de gebiedende wijs enkelvoud als in de gebiedende wijs meervoud schrijven we alleen de stam van het werkwoord, dus: word lid en lever nu uw bijdrage.

Toelichting

In het Nederlands wordt tegenwoordig geen onderscheid meer gemaakt tussen de gebiedende wijs enkelvoud en de gebiedende wijs meervoud. In het meervoud kwam er vroeger een -t achter de stam van het werkwoord: Komt allen tezamen. Tegenwoordig wordt de gebiedende wijs enkelvoud (zonder -t) ook gebruikt wanneer het bevel aan meerdere personen gericht is: Ga nu maar slapen, kinderen. De vorm met -t is verouderd. Hij komt alleen nog voor in enkele vaste verbindingen, zoals bezint eer ge begint.

Bijzonderheid

Wordt meteen na het werkwoord het persoonlijk voornaamwoord u toegevoegd, dan komt er wel een -t na de stam van het werkwoord: Gaat u maar zitten, Zegt u het maar.

Overeenkomstig de algemene regel komt er ook bij wederkerige werkwoorden, zoals zich omdraaien, geen -t na de stam, bijvoorbeeld: Draai je om, Draai u om, Draai jullie om. Je, u en jullie zijn hier wederkerend voornaamwoord. Alleen als in de zin het wederkerend voornaamwoord zich voorkomt in combinatie met het persoonlijk voornaamwoord u, komt er wel een -t bij de stam, bijvoorbeeld Draait u zich eens even om (vergelijk met: Gaat u maar zitten).

Zie ook

Gebiedende wijs (Leidraad 11.7)

Ben / wees stil
D / dt (tegenwoordige tijd): u rijd / u rijdt
D / t (tegenwoordige tijd): hij beloofd / hij belooft
D / t (verleden tijd): hij suiste / hij suisde
D / t (voltooid deelwoord): hij is verhuist / hij is verhuisd
Hou / houd
Meldt / meld u aan
Word vervolgd / wordt vervolgd

Naslagwerken

ANS (1997), p. 66 of online via de E-ANS online via de E-ANS, p. 105 of online online; Woordenlijst (2015)

d t of dt,werkwoord,spellingtao_adv (C)
924
j
d_t_dt,spelling,vervoeging,werkwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:d_t_dt;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:vervoeging
01 January 2004
18 September 2018