Woonzorgcentrum / woon-zorgcentrum

Woonzorgcentrum / woon-zorgcentrum

Vraag

Wat is de correcte schrijfwijze: woon-zorgcentrum of woonzorgcentrum?

Antwoord

Beide spellingen zijn correct.

Toelichting

Deze combinatie kan opgevat worden als een samenstelling met gelijkwaardige delen (en dan is een streepje verplicht: woon-zorgcentrum) of als een samenstelling met het woord woonzorg als eerste deel (woonzorgcentrum).

Tussen gelijkwaardige elementen die naast elkaar worden geplaatst in een samenstelling, staat een koppelteken: woon-zorgcentrum. Een woon-zorgcentrum is een plaats waar ouderen kunnen wonen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. In Nederland is ook woon-zorgcomplex een heel gebruikelijke term. Andere voorbeelden van samenstellingen met gelijkwaardige delen zijn leer-werktraject en woon-werkverkeer.

In de praktijk wordt ook vaak de spelling woonzorgcentrum (of woonzorgcomplex) gebruikt. Dat is een samenstelling met als eerst deel het woord woonzorg. In de Vlaamse regelgeving wordt een woonzorgcentrum gebruikt als nieuwe benaming voor een rusthuis. Een woonzorgcentrum is een centrum waar oudere mensen woonzorg krijgen. Woonzorg wordt gedefinieerd als ’thuiszorg, ouderenzorg’. Ook in Nederland komen de begrippen woonzorgcentrum en woonzorgcomplex voor, als benamingen voor een instelling (met afzonderlijke woningen) waar ouderen die zorg nodig hebben min of meer zelfstandig kunnen wonen.

Bijzonderheid

De afkorting van woon(-)zorgcentrum is wzc, die van woon(-)zorgcomplex is wozoco.

Zie ook

Samenstelling – bijzondere gevallen met koppelteken (Leidraad 6.3)
Samenkoppeling in samenstelling (Leidraad 6.6)

Doe(-)het(-)zelf(-)zaak
Geel-groen / geelgroen
Man/vrouw-verhouding / man-vrouwverhouding
Winst- en verliesrekening / winst-en-verliesrekening

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Spellingwijzer Onze Taal (2015); Grote Van Dale (2015)

aaneen of los,correctheid en betekenis,koppelteken,samenstellingen,spelling,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1849
j
aaneen,betekenis,koppelteken,samenstelling,spelling
Subrubriek,Woord of woordcombinatie,Woordteken,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woord of woordcombinatie:betekenis;Woordteken:koppelteken;Woordvorm:samenstelling
21 June 2018
21 June 2018