Wijfelen / weifelen

Wijfelen / weifelen

Vraag

Is het wijfelen of weifelen?

Antwoord

Weifelen wordt met een korte ei gespeld.

Toelichting

Weifelen is afgeleid van hetzelfde woord als wuiven en betekent oorspronkelijk ‘heen en weer bewegen’ en vandaar ‘aarzelen’ en ’twijfelen’. De associatie met de vorm en betekenis van twijfelen heeft hierbij een rol gespeeld. Twijfelen (‘in twijfel/tweestrijd/dubio verkeren’) heeft echter een heel andere etymologie: twij- heeft dezelfde oorsprong als twee. Door de gemeenschappelijke betekenis ‘besluiteloos zijn’ zijn de woorden weifelen en twijfelen met elkaar in verband gebracht, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot de onjuiste spelling wijfelen, die al in de zeventiende eeuw voorkomt.

Zie ook

Ei of ij? (leidraad 2.9)

Brei / brij
Gevlei / gevlij (in het – komen)
Neervleien / neervlijen
Peiler / pijler
Pijl / peil (geen – op te trekken)
Pubertijd / puberteit
Stampei / stampij
Uitdeinen / uitdijen
Uitwijden / uitweiden
Wijds / weids

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); WNT

klinkers en tweeklanken,werkwoord


tao_adv (C)
916
j
herkomst,spelling,tweeklanken,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling,woordgebruik;Subrubriek:tweeklanken;Woord of woordcombinatie:herkomst;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
21 March 2018