Want geen zin

Want geen zin

Vraag

Is de zin Ik ga niet naar de bijeenkomst, want geen zin correct?

Antwoord

Het is niet duidelijk of een combinatie als want geen zin tot de standaardtaal gerekend kan worden. Het is in ieder geval informeel. Standaardtaal in het hele taalgebied is want ik heb geen zin, of want ik heb er geen zin in.

Toelichting

In de standaardtaal leidt het voegwoord want een volledige zin in, met een onderwerp en een persoonsvorm.

(1a) Ik kom toch maar niet naar de receptie, want ik heb geen zin.

(2a) Ze moest de afspraak afzeggen, want ze had het te druk.

(3) Misschien sla ik de wekelijkse vergadering vandaag maar eens over. Want er staan geen dringende kwesties op de agenda, en veel tijd heb ik eigenlijk niet.

Formuleringen als want geen zin en want te druk zijn elliptische zinnen: ze worden soms gebruikt als informele, bondige alternatieven voor bijvoorbeeld want ik heb geen zin en want ze had het te druk. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die deze constructie afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of zulke elliptische zinnen tot de standaardtaal gerekend kan worden.

(1b) Ik kom toch maar niet naar de receptie, want geen zin. (status onduidelijk)

(2b) Ze moest de afspraak afzeggen, want te druk. (status onduidelijk)

Ook kan want twee zinsdeelstukken (meestal bijvoeglijke naamwoorden) met elkaar verbinden. Deze constructie is wel algemeen aanvaard.

(4) Er zijn betere, want goedkopere alternatieven.

(5) Het was een niet zo geslaagd, want enigszins rommelig overleg.

Zie ook

Komma voor maar en want
Wanneer nodig / wanneer dat nodig is
Want aan het begin van de zin
Wegens ziek / wegens ziekte
Zo veel als mogelijk / zo veel mogelijk

Naslagwerken

ANS (1997), p. 1547 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Verschueren (1996); Grote Van Dale (2005); Koenen (2006)

woordkeuze en stijl,samentrekking,voegwoord,zinsontleding,woordgebruik,grammatica

tao_adv (C)
1620
j
gepastheid,grammatica,nevenschikking,samentrekking,stijl,voegwoord,woordgebruik,zinsontleding
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordgroep of zin,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:gepastheid;Woordgroep of zin:nevenschikking,samentrekking,zinsontleding;Woordsoort:voegwoord
28 November 2012
05 October 2016