Volgorde punt – aanhalingsteken

Volgorde punt – aanhalingsteken

Vraag

Komt de punt voor het aanhalingsteken te staan in de volgende zin? Hij zei: ‘Ik heb dat boek allang gelezen.’

Antwoord

Ja. Als een zin eindigt met een citaat (bijvoorbeeld directe rede) dat op zichzelf een hele zin is, dan staat de slotpunt van die aangehaalde zin voor het aanhalingsteken. Er komt geen extra punt meer na het aanhalingsteken om de volledige zin (Hij zei …) af te sluiten.

Toelichting

Als een zin eindigt met een of meer aangehaalde zinnen, dan staat de slotpunt van de (laatste) aangehaalde zin binnen de aanhalingstekens. Er komt geen extra punt na de aanhalingstekens om de volledige zin af te sluiten. Dat geldt ook als de aangehaalde zin onderbroken wordt (zie voorbeeld (3)).

(1) Zij antwoordde: ‘Ik denk niet dat ik nog langer met je om wil gaan.’

(2) Werner zei: ‘Het is belangrijk om de tekst eerst goed te lezen. Daarna kun je pas de vragen gaan beantwoorden.’

(3) ‘Ik wist’, benadrukte hij, ‘dat we je er geen plezier mee zouden doen.’

Als een zin eindigt met een citaat dat geen hele zin is, dan wordt het citaat niet afgesloten met een punt. In dat geval wordt er wel een punt na het aanhalingsteken geplaatst om de volledige zin af te sluiten.

(4) Zij fluisterde iets van ‘eeuwig trouw’ en ‘altijd blijven houden van’.

Ook als het citaat eindigt op een uitroepteken of vraagteken, komt er geen punt meer na het aanhalingsteken.

(5) Boris riep verontwaardigd uit: ‘Ik heb dat niet gedaan!’

(6) Hij vroeg: ‘Heb je zin om zondag mee te gaan?’

Als de citaatzin aan het begin van de volledige zin staat, krijgt hij geen punt. Tussen het citaat en het vervolg staat bij voorkeur een komma.

(7) ‘Ik ga liever met de trein’, zei Maria.

Bijzonderheid

De slotpunt die bij het citaat hoort komt voor het aanhalingsteken, maar een noot die bij het citaat hoort komt na het aanhalingsteken.

(8) De auteur schrijft: ‘Deze opvatting van het vorstendom heeft lang doorgewerkt.’5

Zie ook

Aanhalingstekens (algemeen)

Aanhalingstekens en cursivering bij titels
Dubbele of enkele aanhalingstekens
Punt of komma bij onderbroken citaat
Volgorde komma – aanhalingsteken
Volgorde uitroepteken, vraagteken – aanhalingsteken

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2012), p. 490-492; Leestekens (2016), p. 105-106

aanhalingstekens,komma,punt,leestekens


tao_adv (C)
872
j
aanhalingstekens,conventies,komma,punt
Leesteken,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:conventies;Leesteken:aanhalingstekens,komma,punt
01 January 2004
21 December 2018