Uitgeplozen / uitgepluisd

Uitgeplozen / uitgepluisd

Vraag

Is het uitgepluisd of uitgeplozen in de zin Ik heb helemaal uitgepluisd/uitgeplozen welke route we het best kunnen volgen?

Antwoord

Het is: uitgeplozen.

Toelichting

Uitpluizen is een sterk werkwoord. Bij de vervoeging van sterke werkwoorden verandert de stamklinker: ik pluis uit wordt in de verleden tijd ik ploos uit en in de voltooide tijd ik heb uitgeplozen.

Bij sommige werkwoorden is zowel een sterke als een zwakke vervoeging mogelijk. Bijvoorbeeld: hij stootte en hij stiet, en hij spuugde en hij spoog. Bij uitpluizen is er maar één vervoeging mogelijk, en dat is de sterke.

Zie ook

Werkwoorden met een zwakke en een sterke vervoeging (algemeen)

Schrok af / schrikte af
Verrekken: verrokken / verrekt
Zegden / zeiden
Zweren: zwoor / zwoer / zweerde

Naslagwerken

Woordenlijst (2005); Grote Van Dale (2005); Wolters-Koenen (1996); Verschueren (1996)

correctheid en betekenis,klinkers en tweeklanken,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
823
j
correctheid,klinkers,vervoeging,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordvorm,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:klinkers;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:vervoeging
01 January 2004
19 May 2016