Tweeduizend zes / tweeduizend en zes

Tweeduizend zes / tweeduizend en zes

Vraag

Wat is correct: tweeduizend zes of tweeduizend en zes?

Antwoord

Beide vormen zijn correct.

Toelichting

Bij de getallen van honderd(en)een tot en met honderd(en)twaalf en bij de getallen van duizend (en) een tot en met duizend (en) twaalf kan er tussen de twee delen van het telwoord en geplaatst worden, maar en kan ook worden weggelaten. Correct zijn dus zowel honderdentwee en duizend en zes als honderdtwee en duizend zes.

Deze regel geldt ook voor veelvouden van honderd en duizend: negenhonderd(en)twee, drieduizend (en) zes, achtduizend (en) acht enzovoort. Vanaf honderddertien en duizend dertien zijn alleen de vormen zonder en gangbaar. Correct zijn dus honderdveertien, tweehonderdachttien, tweeduizend zestien, duizend dertig enzovoort.

In enkele vaste combinaties en uitdrukkingen is de invoeging van en wel verplicht. En is bijvoorbeeld niet weglaatbaar in de combinatie sprookjes van Duizend-en-een-nacht of in een slogan als honderd-en-een manieren om snel rijk te worden.

Bijzonderheid

We schrijven getallen aaneen tot en met het woord duizend. Na het woord duizend volgt een spatie. We schrijven honderdentwee dus aaneen, maar duizend en zes met spaties.

Zie ook

Aaneenschrijven van telwoorden (Leidraad 6.9)
Aaneenschrijven van telwoorden (algemeen)
Romeinse cijfers: gebruik en notatie (algemeen)

1°, 2°, 3° / 1e, 2e, 3e / 1ste, 2de, 3de / 1e, 2e, 3e
10.000.000 / 10 000 000
Datumnotatie
Jaartallen voluit
Uitspraak 2020: twintig twintig / tweeduizend twintig

Naslagwerken

ANS: Complexe hoofdtelwoorden; Woordenlijst (2015)

cijfers en getallen,correctheid en betekenis,telwoord,voegwoord,conventies,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1302
j
cijfers,correctheid,spelling,telwoord,voegwoord,woordgebruik
Subrubriek,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling,woordgebruik;Subrubriek:cijfers;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:telwoord,voegwoord
21 December 2006
16 July 2018