121 zoekresultaten voor
Aantal resultaten per pagina: 102050100alle

taalkundige termenAfkorting Omschrijving 1. Een afkorting is een woord dat niet volledig wordt geschreven, maar wordt aangeduid met minder letters, doorgaans de beginletter(s). Ook een woordgroep kan worden afgekort. Voorbeelden: ds. (dominee), tv (televisie), NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie). Afkortingen in ruime …

Afkorting Lees meer »

taalkundige termenAfleiding Omschrijving Afleiding is een woordvormingsprocedé waarbij aan een grondwoord taalelementen worden toegevoegd die niet als losse woorden kunnen voorkomen. Deze toevoegsels kunnen worden onderscheiden in voor- en achtervoegsels. Met behulp van het achtervoegsel -halve (‘uit hoofde van’, ‘met …

Afleiding Lees meer »

taalkundige termenAmbiguïteit Omschrijving Ambiguïteit is dubbelzinnigheid bij vormgelijkheid van woorden, woordgroepen of zinnen. Voorbeelden van zinnen die voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn: (1) Je kan je daartegen niet verzetten. (‘jij (aangesproken persoon) kunt je daartegen niet verzetten’ en ‘men kan …

Ambiguïteit Lees meer »

taalkundige termenAntecedent Omschrijving In de Taaladviesbank heeft de term ‘antecedent’ altijd betrekking op een woord(groep) waarnaar wordt verwezen door een betrekkelijk voornaamwoord. Voorbeelden (waarin het antecedent cursief is weergegeven): (1) De jonge koeien, die enkele maanden lang op stal hadden …

Antecedent Lees meer »

taalkundige termenArchaïsch Omschrijving Verouderd, ouderwets, in onbruik geraakt (gezegd van een woord, een uitdrukking of een zinswending) termen