Afkorting

Afkorting

Omschrijving

1. Een afkorting is een woord dat niet volledig wordt geschreven, maar wordt aangeduid met minder letters, doorgaans de beginletter(s). Ook een woordgroep kan worden afgekort. Voorbeelden: ds. (dominee), tv (televisie), NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie). Afkortingen in ruime zin worden vaak ingedeeld in echte afkortingen, letterwoorden, initiaalwoorden, symbolen en verkortingen.

2. Een echte afkorting is de aanduiding van een woord of een woordgroep door een beperkt aantal letters, die we uitspreken als het geheel. Voorbeelden: ds. (we spreken uit: dominee), m.a.w. (we spreken uit: met andere woorden).

Zie ook

Letterwoord
Initiaalwoord
Symbool
Verkorting

termentao_term
122