Ambiguïteit

Ambiguïteit

Omschrijving

Ambiguïteit is dubbelzinnigheid bij vormgelijkheid van woorden, woordgroepen of zinnen. Voorbeelden van zinnen die voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn:

(1) Je kan je daartegen niet verzetten. (‘jij (aangesproken persoon) kunt je daartegen niet verzetten’ en ‘men kan zich daartegen niet verzetten’)

(2) Daar liepen vrouwen in klederdracht, die ik nog niet eerder had gezien. (‘ik had de vrouwen nog niet eerder gezien’ en ‘ik had de klederdracht nog niet eerder gezien’)

Zie ook

Homoniem

termentao_term
5