121 zoekresultaten voor
Aantal resultaten per pagina: 102050100alle

taalkundige termenAchtervoegsel Omschrijving Een achtervoegsel (of: suffix) is een taalelement dat niet als los woord kan voorkomen, maar aan een grondwoord wordt toegevoegd, waardoor een nieuw woord ontstaat. Zo kunnen met behulp van het achtervoegsel -er van de stam van …

Achtervoegsel Lees meer »

taalkundige termenAfkorting Omschrijving 1. Een afkorting is een woord dat niet volledig wordt geschreven, maar wordt aangeduid met minder letters, doorgaans de beginletter(s). Ook een woordgroep kan worden afgekort. Voorbeelden: ds. (dominee), tv (televisie), NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie). Afkortingen in ruime …

Afkorting Lees meer »

taalkundige termenAfleiding Omschrijving Afleiding is een woordvormingsprocedé waarbij aan een grondwoord taalelementen worden toegevoegd die niet als losse woorden kunnen voorkomen. Deze toevoegsels kunnen worden onderscheiden in voor- en achtervoegsels. Met behulp van het achtervoegsel -halve (‘uit hoofde van’, ‘met …

Afleiding Lees meer »

taalkundige termenAmbiguïteit Omschrijving Ambiguïteit is dubbelzinnigheid bij vormgelijkheid van woorden, woordgroepen of zinnen. Voorbeelden van zinnen die voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn: (1) Je kan je daartegen niet verzetten. (‘jij (aangesproken persoon) kunt je daartegen niet verzetten’ en ‘men kan …

Ambiguïteit Lees meer »

taalkundige termenAntecedent Omschrijving In de Taaladviesbank heeft de term ‘antecedent’ altijd betrekking op een woord(groep) waarnaar wordt verwezen door een betrekkelijk voornaamwoord. Voorbeelden (waarin het antecedent cursief is weergegeven): (1) De jonge koeien, die enkele maanden lang op stal hadden …

Antecedent Lees meer »