Afleiding

Afleiding

Omschrijving

Afleiding is een woordvormingsprocedé waarbij aan een grondwoord taalelementen worden toegevoegd die niet als losse woorden kunnen voorkomen. Deze toevoegsels kunnen worden onderscheiden in voor- en achtervoegsels.

Met behulp van het achtervoegsel -halve (‘uit hoofde van’, ‘met het oog op’) kunnen bijvoorbeeld bijwoorden worden afgeleid van abstracte zelfstandige naamwoorden: ambtshalve, gemakshalve, voorzichtigheidshalve enzovoort.

Door middel van het voorvoegsel on- kunnen bijvoorbeeld van bijvoeglijke naamwoorden nieuwe bijvoeglijke naamwoorden worden afgeleid: onaardig, onbarmhartig, ongezond, onmatig enzovoort.

Zie ook

Achtervoegsel
Bijvoeglijk naamwoord
Samenstellende afleiding
Samenstelling
Voorvoegsel
Zelfstandig naamwoord

termentao_term
3