Achtervoegsel

Achtervoegsel

Omschrijving

Een achtervoegsel (of: suffix) is een taalelement dat niet als los woord kan voorkomen, maar aan een grondwoord wordt toegevoegd, waardoor een nieuw woord ontstaat.

Zo kunnen met behulp van het achtervoegsel -er van de stam van veel werkwoorden zelfstandige naamwoorden worden afgeleid, bijvoorbeeld: heler, ondernemer, ziener enzovoort. Met het achtervoegsel -ig kunnen bijvoeglijke naamwoorden worden gevormd van zelfstandige naamwoorden, bijvoorbeeld: glazig, hoekig, hufterig enzovoort.

Andere voorbeelden van achtervoegsels zijn: -baar, -dom, -heid, -lijk, -ling, -loos, -waarts.

Zie ook

Afleiding
Bijvoeglijk naamwoord
Voorvoegsel
Werkwoord
Zelfstandig naamwoord

termentao_term
2