Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Verlate / verlaten kinderen

Vraag

Zijn kinderen die in de steek zijn gelaten, verlate of verlaten kinderen?

Antwoord

Correct is: verlaten kinderen.

Toelichting

De regel is dat bijvoeglijk gebruikte voltooide deelwoorden op dezelfde wijze worden verbogen als gewone bijvoeglijke naamwoorden. Aangezien bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op -en onveranderd blijven (een gouden armband, een loden pijp), worden ook als bijvoeglijk naamwoord gebruikte voltooide deelwoorden die uitgaan op -en niet verbogen: het ingenomen standpunt (niet: het ingenome standpunt of het ingenomene standpunt); verlaten kinderen (niet: verlate kinderen of verlatene kinderen).

Een verlate gast is geen gast die verlaten is, maar een gast die verlaat is, dat wil zeggen later aankomt dan de bedoeling was. In de uitspraak wordt dit laatste onderscheid vaak niet gemaakt, omdat de slot-n van de voltooide deelwoorden op -en veelal niet wordt uitgesproken.

Zie ook

Duizende / duizenden spelletjes
Gedownloadde / gedownloade bestand
Grote / grootte
Ovalen / ovale tafel
Te herziene tekst (de -)
Verbreedde / verbrede weg
Zijde / zijden jurk

Naslagwerken

Handboek Verzorgd Nederlands (1996) , p. 35

Gebraden (...) is het voltooid deelwoord van een onregelmatig werkwoord. Zulke voltooide deelwoorden gaan bijna alle uit op -en en worden verder niet verbogen (dus niet: het *gebradene haantje). Zij krijgen dezelfde behandeling als bijvoeglijke naamwoorden op -en: de gouden armband, de vergeten kunstenaar. Altijd met -en, nooit met een -e: de gebraden haan, niet: de *gebrade haan.

Basishandleiding Nederlands (1996) , p. 67

Van het voltooid deelwoord van heel veel werkwoorden kun je probleemloos een bijvoeglijk en/of zelfstandig naamwoord maken: lopen - gelopen: de gelopen route. (...) Dus: een gast die verlaat is, is een verlate gast (overigens niet te verwarren met een gast die verlaten is, dat blijft een verlaten gast).

ANS (1997) , p. 400 of online via de E-ANS

De meeste adjectieven hebben twee vormen: een met en een zonder -e (sjwa). Deze worden respectievelijk de verbogen en de onverbogen vormen genoemd. De hieronder opgesomde adjectieven echter kennen geen verbogen vorm: [1] adjectieven die eindigen op (...) -en (met sjwa) (...) (waaronder (...) voltooide deelwoorden van onregelmatige en half-onregelmatige werkwoorden).